Hovedmeny
Fauske IL
Fauske Idrettslags Turmarsj er en av undergruppene til Fauske IL og driver som det står i navnet med turmarsj, eller turvandringer som noen heller vil kalle det.
Laget vårt består for tiden av 10 medlemmer, herav et styre på 5 personer. Vår aktivitet avgjøres delvis av fellesarrangement gjennom Norges Turmarsjforbund (NTF) og delvis av arrangement i egen regi.

Av fellesarrangement finnes den tradisjonelle "Julemarsjen".

I tillegg til julemarsjen, har vi etablert en permanentvandring (FauskeRunden) på 10 og 6 km, som kan gås hver dag året i gjennom, med muligheter for stempling for alle tilbakelagte kilometer og ett deltakerstempel for hvert kvartal, altså 4 i året. For de ekstra spreke har vi dessuten samarbeid med orienteringsmiljøet, slik at man ved å delta i turorienteringen i sommerhalvåret også kan få godskrevet et visst antall deltaker- og kilometerstempel alt etter antall poeng ved sesongens slutt.Siste nytt:
Årsmøte for aktivitetsåret 2014
Rolf, 16/02-15 : 20:27 // kommentar(er): 0

Årsmøte i Fauske IL Turmarsj ble avviklet mandag den 9. februar 2015 på idrettslagets kontor med ni fremmøtte. Etter at leder ønsket velkommen, ble det foretatt valg av møteleder og referent. Peder Strømme ble valgt som møteleder og Ruth V. Strømme som referent. Deretter ble årsmelding for 2014 opplest og etter noen korte kommentarer godkjent. Deretter ble regnskapet og balansen gjennomgått og godkjent. Det var innmeldt én sak til styret. Saken gjaldt forslag til en del endringer på Fauske Runden. Styret fikk fullmakt til å se på kart og løypebeskrivelser, slik at endringene kan foretas uten at dette får særlig innvirkning på lengden av løypene. Når forslagene er drøftet og endringene godtatt, skal nye beskrivelser utarbeides og merking/kontrollposter flyttes i samsvar med ny løype.

Resultatet etter valget ble som følger:

Leder Peder Strømme, ikke på valg

Nestleder Steinar Nystad, gjenvalgt for 2 år

Kasserer Rolf Hetzler, gjenvalgt for 2 år

Sekretær Ruth V. Strømme, ikke på valg

Styremedlem Håkon Gustavsen, gjenvalgt for 2 år

Møtet ble hevet kl. 20.15

Med vennlig hilsen
Rolf


Årets juletreff
Rolf, 04/12-14 : 13:38 // kommentar(er): 0

Årets juletreff for marsjgruppas medlemmer med ledsager, ble avviklet fredag den 28. november på "Brembo-huset". Selv om vi bare var 10 personer som deltok, hadde vi en trivelig kveld. Hovedretten ble bestilt hos Fauske jernbanekafe, og besto av ribbe, medisterkake, småpølser, rødkål og selvsagt potet og saus. Maten var veldig smakfull og i rikelige mengder. Til dessert var det sjokoladepudding og bringebærgele med sauser til. Avslutningsvis ble det servert kaffe. Praten gikk livlig rundt bordet og alle så ut til å trives i hverandres selskap.
Styret takker alle som møtte opp og ser frem til årets julemarsj, som avvikles 2. juledag fra Leivsethuset på Bygdetunet. Starten er som vanlig mellom kl. 12.00 og kl. 13.00. 10 km løypa går fra bygdetunet til Finneid Nærmiljøsenter, mens 5 km snur i Kleiva hos julenissen.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en trivelig tur i visshet om at da har solen "snudd". :-)

Med hilsen Rolf


Årsmøte for aktivitetsåret 2013
Rolf, 23/02-14 : 19:07 // kommentar(er): 0

Årsmøte i Fauske IL Turmarsj ble avviklet mandag den 17. februar 2014 på idrettslagskontoret med syv fremmøtte. Etter at leder ønsket velkommen, ble det foretatt valg av møteleder og referent. Peder Strømme ble valgt som møteleder og Ruth V. Strømme som referent. Deretter ble årsmelding for 2013 opplest og etter noen korte kommentarer godkjent. Deretter ble regnskapet og balansen gjennomgått og godkjent. Det var innmeldt én sak fra styret. Saken gjaldt 200-års markering av grunnloven. Fauske IL Turmarsj arrangerer grunnlovsmarsj søndag den 18. mai 2014 fra kantina i administrasjonsbygget til Fauske kommune. Arrangementet blir et samarbeid mellom Fauske kommune og marsjgruppa, der kommunen sørger for annonsering og omtale og også dekker kostnadene til jubileums-pins.

Resultatet etter valget ble som følger:
Leder Peder Strømme, gjenvalg
Nestleder Steinar Nystad, ikke på valg
Kasserer Rolf Hetzler, ikke på valg
Sekretær Ruth V. Strømme, gjenvalg
Styremedlem Håkon Gustavsen, ikke på valg.

Møtet ble hevet kl. 19.30

Med vennlig hilsen
RolfGrunnlovs-marsj
Rolf, 05/02-14 : 15:29 // kommentar(er): 0

Som de fleste har merket seg, er det i år 200 år siden Norge fikk egen grunnlov. Denne begivenheten skal vi i Fauske IL Turmarsj markere den 18. mai, altså dagen etter den store feiringen. Slik det ser ut til nå, blir starten fra Fauske kommunes kantine søndag mellom kl. 12.00 og 13.00. Vi skal i tillegg til de ordinære løypene på 5 og 10 km, også prøve å få til en barnevennlig løype på ca. 2000 meter (2014 m.!) Dette er et foreløpig varsel om marsjen. Dersom det blir vesentlige endringer, blir disse bekjentgjort her og i pressen.
Da ser vi frem til godt vær og maaaang glade vandrere den 18.mai 2014

Med vennlig hilsen
for Fauske IL Turmarsj
Rolf Hetzler


Marmormarsjen for 30. gang
Rolf, 08/08-12 : 11:37 // kommentar(er): 0

Hei.
Helgen 18. og 19. august arrangeres den tradisjonelle marsjhelgen på Fauske. Første marsjen er Allergimarsjen i regi av Indre Salten Astma- og Allergiforening. Den starter fra Fauske idrettshall mellom kl. 10,00 og 12.00. Løypa går langs vei og er godt egnet for barnevogn.
Klokken 16.00 til 17.00 starter Fausketrimmen fra samme sted. Marsjen arrangeres av Fauske IL Turmarsj og går bl. a. gjennom Bygdetunet, der 5- og 10 kilometersløypa deles.
På søndag har Marsjgruppa gleden av å invitere til den 30. Marmormarsjen, med start fra Klungsetmarka fritidspark. 5 km løypa går langs vei, mens 10- og 16 km er lagt til Klungsetmarka, delvis i samme løypa som NM på ski ble avviklet. Vi håper at riktig mange møter opp og markerer Marmormarsjens 30-års jubileum, men også støtter opp om de andre marsjene. I tilleg er det selvsagt mulig å få med seg vår PV på 6 eller 10 km.
Vel møtt
Hilsen Rolf


Gå til side       >>